EthiopiŽ
Donatiebijeenkomst
EthiopiŽ
EthiopiŽ
EthiopiŽ
GeorgiŽ
Nederland
Rotterdam
Donatiebijeenkomst
Jongeren voor Georië
Zrunva Georië
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hoe kunt u financieel helpen?






De stichting DMA heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat uw gift - onder voorwaarde -
aftrekbaar is via uw belastingaangifte.
Kijk voor meer informatie op: http://www.belastingdienst.nl/giften/ .

U kunt ons werk financieel onder andere ondersteunen door:
- een eenmalige donatie voor een van de projecten of het werk van DMA in het algemeen
- periodiek schenken
- vaste donateur te worden van een van de projecten
- beschikking via testament
- een bedrijfsdonatie
- het organiseren van een geldinzamelingsactie via school, bedrijf of wijk.

U kunt uw eenmalige gift overmaken naar Rabobank: IBAN NL 29 RABO 0135 209 773
t.n.v. stichting Drieluik Maatschappelijk Actief
of maak gebruik van onze donatiewijzer!