EthiopiŽ
Donatiebijeenkomst
EthiopiŽ
EthiopiŽ
EthiopiŽ
GeorgiŽ
Nederland
Rotterdam
Donatiebijeenkomst
Jongeren voor Georië
Zrunva Georië
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
De Elf Gasha kinderwoonboerderij in Ethiopië
In de plaats Debre Markos (NW-Ethiopië) staat de Elf Gasha kinderwoonboerderij in de wijk Kebele 04. Een initiatief met als doel straatkinderen (1200) in de leeftijd van 4-16 jaar onderwijs, ontwikkelingskansen en toekomstperspectieven te bieden zodat ze zich later zelfstandig kunnen handhaven in de maatschappij. Deze wijk staat bekend als een door armoede getroffen gebied waar het aantal kinderen zonder ouders bijzonder hoog is (108.000 inwoners waarvan een groot deel werkloos). De lokale overheid wil het aantal zwerfkinderen en jongeren terugdringen via opvang, educatie en werkgelegenheid. De stichting Elf Gasha kan hierbij een belangrijke functie vervullen. Het idee voor de oprichting van een kinderwoonboerderij ontstond toen mevrouw Mulu Gashaw, een bezoek bracht aan haar geboorteland Ethiopië en daar in contact kwam met mevrouw Mihiret Limenh, die nu leiding geeft aan Elf Gasha. De wens om de economische ontwikkeling in haar land van herkomst te bevorderen komt voort uit de gesprekken die zij heeft gehad met wijkbewoners en zwerfjongeren over de sociaal economische problemen en het gebrek aan toekomstperspectief.

Elf Gasha betekent in het Ethiopisch oneindige bescherming en dat is ook het doel van dit project: bescherming en toekomstperspectief bieden aan jonge zwerfkinderen. Het is geen weeshuis maar een kinderwoonboerderij waarbij zo veel mogelijk een normale gezinssituatie wordt nageleefd en de kinderen via de gezamenlijke zorg voor de dieren spelenderwijs verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden aanleren. De kinderen worden door vier Ethiopische begeleiders en met ondersteuning van een aantal vrijwilligers met liefde en inzet opgevoed en verzorgd in een veilige en hygiënische leefomgeving. Ook gaan ze naar school en krijgen huiswerkbegeleiding en medische verzorging.
Daarnaast heeft de boerderij een regionale educatieve functie en helpt vrouwen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van opvoeding, milieu en ICT vaardigheden. Het project heeft een economische invalshoek doordat de opbrengst vanuit de kleine boerderij voor eigen gebruik benut kan worden. In 2014 wordt een begin gemaakt met de realisatie van leerwerkplekken i.s.m. de Agrarische Universiteit Debre Markos. Op termijn zal het project zelfstandig moeten gaan functioneren. In de huidige situatie steunt het bestuur op het advies en de financiële steun van DMA.