EthiopiŽ
Donatiebijeenkomst
EthiopiŽ
EthiopiŽ
EthiopiŽ
GeorgiŽ
Nederland
Rotterdam
Donatiebijeenkomst
Jongeren voor Georië
Zrunva Georië
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bestuurssamenstelling DMA
In 2014 hebben twee leden hun bestuursfunctie neergelegd. De heer Florus de Jong, algemeen bestuurslid, is afgetreden waardoor een vacature is ontstaan. Mevrouw Suzanne van Leeuwen trad af als voorzitter en werd opgevolgd door mevrouw Annie Svanisvili.
Zowel Florus als Suzanne blijven bij het werk van DMA betrokken als vrijwilliger.

Per 1 december 2014 bestaat het bestuur uit:
Mw. Annie Svanisvili: voorzitter
Mulu Gashaw: secretaris en coördinator project Ethiopië
Mw. Mieke Punt: penningmeester, coördinator stages en vrijwilligerswerk
Dhr. Frans Smeenk: externe betrekkingen
Mw. Inga Pavliashvili: begeleiding projecten Georgië
Vacature: fondswerver

Links: Mulu, Suzanne en Annie. Rechts: Frans, Mieke en Inga.